BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılması
24 Ağustos 2016

Kamuya olan borçları yeniden yapılandıran 19.08.2016 tarih , 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre;

-Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

-Gümrük vergileri ve bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları

-Sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları

-6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar

-Trafik cezaları, kara yolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları

süre açısından;

30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmesi gereken beyannameler ve bu tarihten önce tahakkuk eden vergi,resim,harçlar,SGK primleri,genel saplık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri,vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme cezaları ve gecikme zamları,trafik cezaları,karayolu geçiş ücretleri,HGS ücretleri,idari para cezaları,

yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak borç asıllarına uygulanan gecikme cezası,gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinecektir.Bunun yerine enflasyon(yurt içi ÜFE)oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.Peşin ödeme halinde hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

-Basit usul vergiye tabi esnaf ve sanatkarların yanında çalışmakta olup daha önce vergi karnesi almamış olanlar, 31.10.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunup 2016 yılı vergisini hesaplatmaları şartıyla geçmiş dönemlerin vergi ve cezaları aranmayacak, bu kişilerin işe başlama tarihleri bu kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi olarak kabul edilecektir.

-Tüm esnaf ve sanatkarlar 2011-2015 yılları arasında beyan ettikleri gelir vergisi,muhtasar,ve KDV matrahları yıllar itibariyle 15-35 oranında arttırmaları halinde matrah artımı yapılan yıllara vergi incelemesi yapılmayacak,ceza kesilmeyecektir.

-İşletmede fiilen bulunduğu halde kayıtlarda gözükmeyen emtia ,makine,teçhizat ve demirbaşlar en geç 30.11.2016  tarihine kadar muhasebe kayıtlarında düzeltilebilecektir.

-Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30 kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir.Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

-İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılı içinde 2 den fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

Okunma Sayısı : 673
6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılması Yorumlar


Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 5