BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
3 Şubat 2015

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ: Başvuruların ve ekindeki belgelerin asıllarının ve CD olarak kopyalarının dosya içerisinde, 19 Ocak – 27 Şubat 2015 tarihleri arasında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA” adresine bizzat ya da posta aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU KRİTERLERİ:

A – GENEL BİLGİLER a) İşyerinin (gerçek/tüzel kişi) unvan ve adresi b) Ana faaliyet konusu c) İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (Varsa alt işveren işçileri dâhil) d) İşyerinde çalışan kadın işçi sayısı e) İşyerinde çalışanların pozisyonlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı f) 2014 yılında verilen eğitimlerin yaklaşık kapsamı (işçi/saat) g) Eğitime katılanlar içerisinde kadınların yüzdelik dağılımı h) Eğitimlerin konularına göre dağılımı i) İşyerinde sendikal örgütlenmenin olup olmadığı j) Sendika üyesi işçi sayısı ve cinsiyetlere göre dağılımı k) İşyerindeki birimlerde yıllık ortalama haftalık çalışma süresi

B- CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapların kısa açıklama ve bilgi şeklinde olması beklenmektedir. Bilgilendirme a) İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin, mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? b) Bu çalışma sonucunda eşitliği teşvik edici herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise

 

Taahhüt ve eğitim a) İşyerinin üst yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi açıkça taahhüt etmiş midir? b) Bu doğrultuda insan kaynakları yöneticileri ya da diğer yöneticileri eğitilmiş midir? Ayrımcılık karşıtı mekanizmalar a) İşyerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi, sorunlar karşısında çalışanların başvurabileceği mekanizmalar var mıdır? b) Bu mekanizmalar ne şekilde çalışmaktadır? İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreci a) İşe alım sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması için önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise önlemler nelerdir? b) Yöneticiler arasında kadınların oranı, işyerindeki kadın çalışanlara kıyasla düşük sayıda ise, işte ilerleme sürecinde kadınlarla ilgili alınan olumlu tedbirler var mıdır? Nelerdir? İş-yaşam dengesi a) Kadınlar ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarına yönelik somut önlemler var mıdır? Nelerdir? b) Çalışanlar için çocuk bakım desteği veya hizmetleri sağlanmakta mıdır? c) Kadınlar yasanın öngördüğü analık ve süt izinlerinin dışında isteğe bağlı ücretsiz izin hakkını hangi sıklıkla kullanabilmektedir? d) Kadınlar analık izninden sonra işe geri döndüğünde aynı pozisyonda çalıştırılabiliyorlar mı? Eşit ücret a) İşyerinde ücretlendirmeye ilişkin cinsiyete dayalı objektif kriterler oluşturulmuş mudur? b) Aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği var mıdır? Varsa bu eşitsizliği gidermek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

 

Okunma Sayısı : 522
Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Yorumlar


Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 15