BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

17 Eylül 2014

-6552 sayılı Kanun ile yapılan esnaf ve sanatkarlarımızı  ilgilendiren düzenlemeler 11 eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

-11 Eylül 2014 tarihinden önceki dönemlere ait yıllık oda aidat borçları olan esnaf ve sanatkarlarımızın yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Kasım 2014 sonuna kadar bağlı bulunduğu odaya dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

-Borç asıllarına halen uygulanmakta olan 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunda öngürülen faiz oranı yerine, yurt içi üretici fiyat endeksi(Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır.

-Esnaf ve sanatkarlarımızın bu kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları,açılmış davalardan vaz geçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

-Ödenmesi gereken toplam borcun; taksit ödeme süresi içinde (Aralık 2014 ayı sonuna kadar) peşin ödenmesi halinde toplam borçatan %10 oranında indirim yapılacaktır.

-Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ilgililer bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

-Aidat borçlarının ve Faizlerinin hesaplanması ve tahsiline ilişkin olarak teknik ayrıntılar daha sonra gereken açıklamalar yapılarak üyelerimize duyurulacaktır.

 

11 Eylül 2014

Kobilerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ve tehditlerin KOBİ’lerin bakış açısından tespit edilmesine yönelik bir anket hazırlanmıştır Kosgeb’e kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımız anket formunu

http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/ksep.gztf.dis?d=tr.TR adresinden ulaşabilirler.

İlgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

İzmir Esnaf ve Sanatkar Vakfı tarafından 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 15 üniversite öğrencisine burs verilecektir.

Üniversiteye bu yıl kaydolan, yetenekli,başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan esnaf siciline kayıtlı üyelerimizin çocuklarına karşılıksız burs verilecektir.

Başvuru şartları;

-T.C. vatandaşı olmak

-25 yaşından büyük olmamak

-Anne ya da babasının İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği siciline kayıtlı olması

-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerin lisans seviyesindeki örgün eğitim programlarını kazanmış olmak(açık öğretim,ikili öğretim ve vakıf üniversiteleri hariç)

-Maddi desteğe ihtiyacı olmak

-Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almaya hak kazanmamış olmak(kredi ve yurtlar kurumu hariç)

Katılımcıların 30 Eylül 2014 tarihine kadar www.iesob.org.tr adresindeki İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Burs Başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçlarının tabi olacağı usul ve esaslar hakkında tebliğ 20 ağustos 2014 tarih ve 29094 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Tebliğe göre;

1-su satış yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile su satış ve naklinde araç kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜN”den izin almak zorundadır.daha sonra ilgili mercilerden izinler alınacaktır.

2-Tebliğde belirtilen suları satmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, su satışı yapılacak yere ait plan veya kroki ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuracaklardır.Su satışı yapılacak mahalde Müdürlük elemanlarınca inceleme yapıldıktan sonra konuya ilişkin rapor hazırlanacak ve raporun bir sureti başvuru sahibine verilecektir.

3-İstenilen belgeler;

-Dilekçe

-Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor

-Satışı yapılacak su listesi ve su üretimi yapan su işletmecileri ile yapılmış sözleşmenin aslı ve noter onaylı sureti

-Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki

-İş yeri açma ve çalışma izin belgesi

-Su satış yerinde çalışacak personel listesi ve bu personelin Hijyen eğitimi aldığına ilişkin belgeler

-Su satışı veya nakli yapacak araçlara ait plaka ve resimler

 

Türk yapı malzemeleri sektörünün ilgili firmalarının; yeni ürünlerini, modellerini ve teknolojilerini tanıttığı 20. Yapı Fuarı – TURKEYBUILD İZMİR 2014 bu yıl 06 – 09- Kasım 2014 tarihleri arasında İzmir uluslararası Fuar alanında düzenlenecektir.

Kosgeb tarafından kobi’lerin bilgi ve beceri düzeylerinin , verimliliklerinin ve dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması amacıyla Kobi Kampüs e-eğitim programı hazırlanmıştır.

ulaşım adresi;

http://kobikampus.kosgeb.gov.tr

Kosgeb İzmir kuzey hizmet merkezi müdürlüğünün bilgilendirme seminerleri merkezin eğitim salonunda yapılacaktır.kayıt işlemi için işletme adı ve iletişim bilgilerinin bildirilmesi yeterli olacaktır.

Tel:0.232.376 73 27

seminerler 09;30 – 12;00 saatleri arasında yapılacaktır.

10 eylül – 01 ekim – 22 ekim – 12 kasım – 03 aralık – 24 aralık – 2014

14 ocak – 04 şubat – 25 şubat – 18 mart – 08 nisan – 29 nisan – 20 mayıs – 10 haziran 2015

19 Ağustos 2014

Çiğli SGK Müdürü Berna Gökçen AYAN ve Bornova Naci Şahin SGK müdürü Fatma NESRİTÜRK’ün odamıza ziyaretleri.

sgk berna ayan fatma nesritürk (2) sgk berna ayan fatma nesritürk

Lokanta, Kahveci, İnternet kahve işletmecisi Esnaf ve Sanatkarlarımıza duyurulur

Yüksek Seçim Kurulunun 2014/3382 Sayılı kararı gereğince; 10 Ağustos 2014 pazar günü ve ikinci tura kalması halinde 24 Ağustos 2014 pazar günü 06:00 ile 24:00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının yasak olacağı, oy verme süresi içinde  eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceği,!!! oy verme süresince Kahvehane,Kıraathane ve internet kafeler dahil bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına karar verilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda ve kontrol müdürlüğü yetkisinde olan denetimlerde;

hijyen eğitimi belgesi almamış kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda idari, para cezalarının 1593 sayılı hıfzısıhha kanununun 282’inci maddesine göre 2014 yılı için 379 ila 1520 lira olarak uygulanacağı, bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir hükmüne göre uygulanacağı.ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur

Toplam 41 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...3040...Son »

Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 5