BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ 29/08/2013 tarihli ve 28750 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe göre;

– 2 ile 50 çalışan olan iş yerlerinde 1 (bir)

-51 ile 100 çalışan olan iş yerlerinde 2 (iki)

-101 ile 500 çalışan olan iş yerlerinde 3 (üç)

çalışan temsilcisi belirlenir, çalışan temsilcisi olabilmek için ;

-iş yerinin tam süreli daimi çalışanı olmak

-en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak(yok ise bu şart aranmaz)

-en az ortaokul mezunu olmak(yok ise bu şart aranmaz)

Çalışan temsilcisinin belirleneceği seçimlerde; çalışanların en yarıdan bir fazlasının yapılacak gizli oylamaya katılması gereklidir.Eşitlik durumda adayların eğitim,deneyim gibi durumlara bakılır.Çalışan temsilcisinin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme,tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme,teklifte bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.İlgili yönetmeliklere göre özel olarak eğitilmelidir.mevcut tebliğ 29/09/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik  23/08/2013 tarih ve 28744 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir buna göre bu vasıfta işçi çalıştıran iş yerleri;

-Geçici çalışana sağlık, güvenlik ve çalışma koşulları bakımından diğer çalışanlar ile eşit davranmalıdır.

-Geçici çalışan işe başlamadan önce sağlık ve riskler konularında bilgilendirilmelidir.

-Geçici çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim alması sağlanmalıdır.

-Geçici çalışanın sağlık gözetimi işveren tarafından sürdürülmelidir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

ilgili kanun çerçevesinde kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 01 Temmuz 2016

50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş güvenliği uzmanı,

iş yeri hekimi,ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlülüğü başlayacaktır.

bununla birlikte 6331 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında yer alan RİSK değerlendirmesi, sağlık gözetimi, çalışanların eğitimi, acil durum planlarının hazırlanması gibi yükümlülükler 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle başlamıştır.Bu yükümlülüklerde her hangi bir erteleme söz konusu değildir. Yukarıda belirtilen tarihlere kadar işverenler iş yerlerinin sadece RİSK değerlendirmesini kendileri yapabileceklerdir.

16 Ağustos 2013

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1.maddesine göre bir maddenin vasıf,şekil veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek,işlemek suretiyle seri halinde imalat yapan iş yerleri en geç 31 aralık 2014 tarihine kadar sanayi siciline tescillerini yaptırmak zorundadır.aksi takdirde idari para cezasına çarptırılacaklardır.ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

16 Ağustos 2013

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen SAN-TEZ proramında geliştirilen Ar-Ge projeleri bütçesinin %75’e kadarlık kısmı hibe şeklinde karşılanmaktadır. Proğramın 2013-2.dönem proje başvuruları 30/08/2013 tarihine kadar online olarak proğram hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Karayolu taşıma kanununun 5.maddesine göre SRC olmadan faaliyet gösteren şoförlere 291.00-tl, sefere gönderen araç sahiplerine 26.maddenin 4.bendine göre 731.00-tl para cezası uygulanacaktır.

Örneğin;halden aldığı sebze ,meyveyi pazar yerine götüren sattığı mobilyayı müşterisine götüren esnaf ve sanatkarlarımız yetki belgesi kapsamında bulunmaktadır.

K2 yetki belgesi ile hizmet veren esnaf ve sanatkarlar kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kullanmaları halinde SRC belgesinden MUAF tutulacaktır.Aracı başka birinin kullanması halinde taşıt sürücüsünden SRC belgesi istenecektir.

15 Ağustos 2013

Türk yapı malzemesi sektörünün yeni ürünlerini,modellerini tanıttığı 19.Yapı Fuarı 03-06 Ekim tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar alanında düzenlenecektir.İlgili üyelerimize duyurulur

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair yönetmelik

28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan işler asıl itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olmakla birlikte çalışanın yaptığı işe uygun olarak

* 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre verilen diploma,bitirme belgesi,yetki belgesi,sertifika,bağımsız iş yeri açma belgesi,kalfalık,ustalık ve usta öğreticilik belgesi

*Milli eğitim bakanlığı tarafından verilen operatör ve sürücü belgesi

*ilgili yönetmelik dışında kalan ateşleci yeterlilik belgesi

*mesleki eğitim kurslarından alınan iş başı eğitim sonucu alınan belgeler

*kamu kurumlarından eğitim sonucu alınan belgeler

*milli eğitimden onaylı kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alınan belgeler

*milli eğitim bakanlığı tarafından denkliği sağlanan uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler

*mesleki yeterlilik,sınav ve belgelendirme yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalarının zorunlu olduğu

Ayrıca yönetmelik kapsamına giren işlerde 01/01/2013 tarihinden önce işe alındığına dair SGK  kayıtları esas alınarak 01/01/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayanların bu yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edileceği

Çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorunda olduğu hükmü altına alınmıştır.

4250 sayılı kanun kapsamında;

1-Alkollü İçkiler,22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Aksine hareket edenler 4733 sayılı kanunun 8. maddesine k bendine göre 10.000- ile 500.000- tl idari para cezası verilir.

2-Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere

alkollü içki satışı yapılamaz.

3-Yeni Satış belgesi almak isteyenler Belediye veya İl özel idaresinden İş yeri açma ruhsatı yada Kültür ve Turizm bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur.

4-Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

5-Alkollü içkilerin konulduğu  soğutucular iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla bu maddenin yayım tarihinden itibaren 3 yıl süreyle kullanılabilir.

6-18 yaşını doldurmamış kişiler alkollü içkilerin üretiminde,satışında ve sunumunda istihdam edilemezler.

7-Alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

8-Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere oto yollarda devlet karayollarında ve tesislerde alkollü içki satışı,tüketmi yapılamaz

9-Alkollü içkiler otomatik satış makinaları ile satılamaz.

10-Alkollü içkilerin her ne suretle olursa olsun reklamı ve tüketicelere yönelik tanıtımı yapılamaz.

11-Alkollü içki üretimi yapanlar teşvik,hediye,eşantiyon vb şeyler dağıtamazlar.

12-İhraç amaçlı üretilenler hariç Türkiyede üretilen veya ithal edilen imkilerin ambalajları üzerine zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur.

13-Alkollü içkilerin marka tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti alkolsüz içki ve sair ürünlerde kullanılamaz.

14-İhraç amaçlı ürünler hariç içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

15-Taksi hizmeti verenler dahil karayolu,demiryolu,denizyolu ve havayolu,hususis araçların sürücü koltuklarında tütün ürürnleri tüketilemez.

Kobi ölçekli işletmelerimiz için için ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı danışmanlık hizmeti

çalışmalarına başlanmıştır.

EBİLTEM : Ege üniversitesi kampüsü/Bornova

Aykut Aytekin – Eşleştirme uzmanı

Tel: (232) 343 44 00/ 160

Ayşe Özge Şan – Eşleştirme uzmanı

Tel:(232)343 44 00 /166

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Tekmer

Ege Üniversitesi kampüsü Bornova/izmir

Melek Korkmaz – Eşleştirme uzmanı

Tel:(232)342 90 19

Toplam 41 sayfa, 26. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2425262728...40...Son »

Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 15