BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

28 Temmuz 2017

Türk Kızılay’ı Ege bölge kan merkezinin ilgili yazısı ile içinde bulunduğumuz yaz aylarının ve sıcak havaların etkisiyle azalan kan bağışlarının ve stok seviyelerinin kritik sınırlara inmesi sebebiyle kana ihtiyaç duyan hasta yakınlarının mağduriyet yaşadığı belirtilmekte, bu mağduriyetin yaşanmaması ve her an olağanüstü durumlara hazırlıklı olunabilmesi için kan bağışı yapmak isteyen üyelerimizin Türk Kızılay’ı kan bağış noktalarına müracaat ederek kan bağışlarını yapabilirler.

3308 sayılı mesleki eğitim kanunu geçici 1. maddesi çerçevesinde mesleki eğitim merkezleri programları kapsamına yeni alınan değirmen makineleri imalatı ve metal yüzey boyama meslek dallarında çalışanlar için kurul kararları resmi gazete yayımlandığı 20.06.2017 tarihinden itibaren 3 aylık müracaat hakkı verilmiştir. buna göre;

a)bakanlıkça tespit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, 20.06.2017 tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat edenlerden

1)18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,

2)16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra, kalfalık imtihanlarına alınırlar, imtihanda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.

3)kalfalık belgesi almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir. 

söz konusu bu 2 meslek dalında ustalık belgesi almak isteyen üyelerimizin ve yanında çalışanların 19.09.2017 tarihine kadar bizzat en yakın mesleki eğitim merkezi müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bornova mesleki eğitim merkezi (altındağ çıraklık okulu) tel: 0.232.467 08 93 – 467 08 88

23 Haziran 2017

İşleriniz bereketli,sofranız afiyetli,bedeniniz sıhhatli,yüzünüz mutlu bayramınız kutlu olsun.

7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 27 mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.buna göre;

-Maliye bakanlığı,gümrük ve ticaret bakanlığı,İl özel idareleri,Belediyelere olan

-vergi resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

-Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz,gecikme faizi ve gecikme zamları

-Trafik cezaları ,karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar,gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, kaynak kullanımı destekleme fonu

-Belediyeler ve büyük şehir belediyelerine ola su ,atık su,yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır.

-süre açısından 31 mart 2017 tarihi ve öncesine tahakkuk etmiş ödemeler

-6736 sayılı kanuna başvuruda bulunanlar bu kanundan yararlanamayacaklardır.

-yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır.Ancak bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme cezalarının tamamı silinip yerine ÜFE oranında güncelleme faizi hesaplanacaktır.Borç toplamı peşin yada 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

-Peşin ödenmesi halinde güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

-Başvurular en geç 30 haziran tarihine kadar ilgili idareye yapılacaktır.İlk taksit ödeme tarihi 31 temmuz 2017′ dir.

-İlk 2 taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla 2 taksitin ödenmemesi mümkün olacakatır.2 den fazla taksit ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırılan (maliye bakanlığı, gümrük ve ticaret bakanlığı, SGK ve belediyelerle) ilgili borçların ödeme süreleri 4 er ay uzatılmıştır. Öte yandan 6736 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden

-ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitdin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi,

-halinde kanun hükmünden yararlanma hakkı kaybedileceği için taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların       31.05.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)ilk iki taksitini tam olarak ödedikleri takdirde yapılandırmaları bozulmamış olacaktır.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışanların yaptığı işe uygun olarak en az bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

-3308 sayılı Mesleki eğitim kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi,yetki belgesi,sertifika,bağımsız iş yeri açma belgesi, kalfalık,ustalık,usta öğreticilik belgesi

-Milli eğitim bakanlığı yetki belgesi kurumlardan alınmış operatör veya sürücü belgesi

-ateşleyici yeterlilik belgesi

-İş başı eğitim programları sonucu alınan belgeler

-kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler

-eğitim amaçlı vakıf,dernek,işveren kuruluşları,eğitim amaçlı şirketler tarafından düzenlenen belgeler

-Uluslar arası kurum ve kuruluşlardan alınan milli eğitim bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler

-Mesleki yeterlilik kurumu sına,ölçme değerlendirme ve belgelendirme yönetmeliği kapsamında  verilen mesleki yeterlilik belgeleri

-yönetmelik kapsamına giren işlerde 1 Mayıs 2017 tarihinden önce işe alınanlardan (sosyal güvenlik kurumu kayıtları esas alınarak)yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan en az 32 saat eğitim alanların sahip olduğu belgeler kabul edilecektir.

belge istenilen meslekler

-arama ve sondaj işleri,metalurji sanayii ile ilgili işler

-taş ve toprak sanayii ,metal ve metalden mamul eşya sanayii ile ilgili işler

-ağaç ve bunlardan mamul işler, yapı işleri,kimya sanayii,iplik dokuma ve giyim

-kağıt selüloz,gıda, tütün,enerji üretimi nakli ve dağıtım işleri

-nakliye benzeri işler,tarım ve hayvancılık,ardiye ve antrepoculuk,haberleşme,çeşitli işler

 

İşkur’un web sitesinde (www.işkur.gov.tr) yer alan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projelerin kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında destekleneceği, desteklenen projelerin;

-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

-Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

-Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler

-Engellinin işe yerleştirilmesi, iş ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler

-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini arttırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler

-Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri,üniversiteler,belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engellilerin projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları ilçelerdeki İŞKUR hizmet merkezlerine veya İŞKUR İl müdürlüğüne teslim edebileceklerdir.

Kosgeb İzmir kuzey müdürlüğü’nün ilgili kayıtlı yazısı ile 1567 sayılı Türk parasının korunması hakkındaki kanun gereği ülkemizde yerleşik yatırımcı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarına ilişkin talep edilen bilgileri htpp://ydy.ekonomi.gov.tr internet adresindeki sisteme girmeleri gerektiği ifade edilmekte ve bu kapsamda KOBİ’lerin ilgili adreste yer alan Yurt dışı doğrudan yatırım anketini 11.05.2017 perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

IPA (Instrument for Pre-Accession-Katılım öncesi Mali yardım aracı)

programı, Avrupa komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkeleri AB’nin yapısal fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu bağlamda TÜBİTAK, ufuk2020 programın’da Türkiye projesini IPA programının birinci bileşeni olan Bilim, Teknoloji ve İnavasyon alanlarında uluslararası kapasiteyi geliştirme kapsamında yürütmektedir.programın toplam bütçesi 80 milyar AVRO olup ülkemizde bu programdan faydalanabilmektedir.ayrıntılı bilgi için www.ufuk2020.org.tr

Çiğ sütün arzına dair tebliğ gereği. Çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye satışını düzenleyen tebliğe göre, çiğ süt arzı, sadece hayvan hastalıklarından ari işletmeler tarafından yapılacak, Market ve Mandıralarda tüketiciye satılacak olan çiğ süt için ” ari işletmede üretim zorunluluğu ” getirilmiştir.Buna göre market ve gıda ürünleri satan yerlerdeki çiğ sütün ambalajlı, etiketli ve ari süt işletmelerinden alınmış olması gerekmektedir.Satışa sunulan çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında etiketinde;

-ürün adı (çiğ inek sütü ve benzeri )

-üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari ünvanı adresi

-hayvancılık işletme numarası

-sağım tarihi

-çiğ sütün son tüketim tarihi

-çiğ süt 24 saat içinde kullanılmalıdır ve kullanmadan önce kaynatınız ifadeleri

-sıfır derce ile 4 derecede buzdolabında muhafaza ediniz ibaresi bulunmalıdır.

Toplam 41 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »

Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 15