İzmir esnaf birliğimiz ile Sitemia firması arasında esnafımızın dijital dönüşümlerinin ve e-ticarete geçiş süreçlerinin hızlandırılması, konu ile ilgili bilgilendirilmelerinin sağlanması, e-ticaret sitelerini kurmalarına yardımcı olunması, niteliklerini artıracak eğitimlerin verilmesi hususunda protokol imzalanmıştır.

Protokol çerçevesinde esnaf ve sanatkarlara 3 ay süresince ücretsiz olarak e-ticaret veya kurumsal web sitesi kullanma imkanı tanınmaktadır.3 ay sonunda isteyen üyelerimiz odalarından alacakları indirim kodu ile aylık 49 tl yerine %32 indirimli olarak aylık 33,32 tl ödeyerek web sitesini kullanmaya devam edebileceklerdir.3 ay ücretsiz kullanımdan sonra isterlerse iptal edebileceklerdir..Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen üyelerimiz kendi web sitelerinin özel alan adları ile kullanabilecekleri gibi dileyen üyelerimiz ise sitemia’nın ücretsiz sunmuş olduğu hizmet kapsamında sitemia.com alan adı ile de web sitesi oluşturabilceklerdir.

Telefon  &   WhatsApp  0 (850) 305 27 25

23 Temmuz 2019

Perakende satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyannamelerin verilmesi ve geri kazanım paylarının süresi içinde verilmesi ve tahakkuk edilen payların ödenmesi için esnaf ve sanatkarlarımızın azami özen gösterilmesi gerektiği aksi takdirde gelir idaresi başkanlıkları tarafından idari para cezalarına maruz kalacaklardır.

25 Mart 2019

oy verme günü olan 31 Mart 2019 pazar günü sabah 06:00 dan gece 24:00’e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının,verilmesinin,içilmesinin, emniyeti ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç olmak üzere köy kasaba ve şehirlerde ateşli silahların, patlayıcı maddelerin, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici,delici, veya bereleyici aletlerin, yakıcı,aşındırıcı,boğucu,zehirleyici,sürekli hastalığa yol açıcı nükleer,radyoaktif, kimyasal biyolojik maddelerin taşınmasının yasak olduğu.

Oy verme günü oy verme süresince (08:00 – 17:00 ) kahvehane,kıraathane,internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağı ve eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verileceği

Tunus 14.Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık uluslar arası fuarı 24- 29 eylül 2019 tarihleri arasında Tunus’ta bulunan Kram Exhibition Park fuar alanında gerçekleştirilecektir.Fuara ilişkin detaylı bilgi www.siamap.com web sayfasından ulaşılabileceği gibi (212) 224 68 78 telefondan da SENEXPO uluslararsı fuarcılık A.Ş. firması ile iletişime geçilebelecektir.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi (IOHS) hibe programına dair ayrıntılı bilgi ve program rehberi http://ihale.ikg.gov.tr/lis.aspx?lang=tr&id=148 sayfasında yayımlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik genel müdürlüğü tarafından her yıl her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla “verimlilik proje ödülleri” verilmektedir.Bu bağlamda ödüle baş vurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak isteyenlerin, https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfald=23dd5214-74274307-932c-e49abc94e66c&lang=tr adresinde yer alan baş vuru formunu 11 Mart 2019 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren çırak ücretleri ,işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı kanunun 25. maddesinin 1.fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmayacağına dair ,süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek en az ücretin;20 den az personel çalıştıran işletmeler için asgari ücretin üçte ikisinin , 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenmesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur….

5 Kasım 2018

Konfederasyonumuz bünyesinde kurulan web tabanlı sistem 05.11.2018 tarihinden itibaren hizmete başlayacaktır. bu  tarihten itibaren yerli malı belgesi odalar aracılığıyla www.tesk.org.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.

bazı sektörlerde KDV ve ÖTV indirimi 31 ekim 2018 tarihli 30581 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

-Buna göre-iş yeri ve konut satışlarında uygulanan tapu harcı oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar alım ve satımda ayrı ayrı olmak üzere binde 20 yerine binde 15 olarak uygulanacaktır.

-Mobilya satışında uygulanan KDV oranı 31 Aralık 2018’e kadar yüzde 18 den yüzde 8 e düşürülmüştür.

 -Ticari araçlarda KDV oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar yüzde 1’e inmiştir.

-Motor hacmi 1600 cc’nin altında olan otomobillerin ÖTV oranı 15 puan inmiştir.

-Beyaz eşyada ÖTV oranı yüzde 0 olarak uygulanacaktır.

 

03.08.2017 tarih,30143 sayılı resmi gazete’de yayımlanan bilirkişilik yönetmeliğinin 30. maddesine göre mahkemede bilirkişilik yapmak isteyenlerin;

-en az 5 yıl mesleki kıdem kazanması ve ayrıca

-18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatlik Bilirkişilik Temel Eğitimi alması

ihtiyaç duyulan meslekler www.izmirbbk.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

-İzmir esnaf birliğinin düzenleyeceği kurslar 05 Kasım – 30 Kasım 2018  tarihleri arasında gerçekleşecektir.

-eğitim ücretleri oda üyeleri ve yanlarında çalışanlara 400 tl, dışardan katılmak isteyenlere ise 600 tl ‘dir

ayrıntılı bilgi için (www.iesob.org tr) veya 0.232.482 02 62 (dahili 323-212-230)