Bağ-Kur Prim Tablosu

01.01.2011 -30.06.2011 dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

01.07.2011 -31.12.2011 dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

Dikkat edilecek parametreler

1) Prime esas kazançla

01.01.2013 30.06.2013 bağkur primleri tablosu

matrah alt sınırı 978,60

en az prim oranı % 33,50

bağkur primi alt sınırı  327,83

günlük bağkur primi tabanı 10,92 TL

matrah üst sınırı(978,60*6,5 katı ) 6.360,90

en yüksek prim oranı % 39

bağkur primi üst sınırı 2.480,75 TL

01.07.2012 31.12.2012 bağkur primleri tablosu

matrah alt sınırı 940,50

en az prim oranı % 33,50

bağkur primi alt sınırı 315,07

günlük bağkur primi tabanı 10,50

matrah üst sınırı 6.113,25

en yüksek prim oranı %39

bağkur primi üst sınırı 2.384,17 TL