6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar daha az gider ile daha seri ve çok kısa sürede çözülebilmektedir. Arabuluculuk sistemi ile toplumdaki sosyal iletişim artacak, uzlaşma kültürü yerleşecek, sosyal hayatın tüm alanlarında uzlaşı kültürü yerini alacaktır, sizlerde uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemini kullanabilirsiniz.