Verimlilik Proje Ödülleri
20 Şubat 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik genel müdürlüğü tarafından her yıl her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla “verimlilik proje ödülleri” verilmektedir.Bu bağlamda ödüle baş vurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak isteyenlerin, https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfald=23dd5214-74274307-932c-e49abc94e66c&lang=tr adresinde yer alan baş vuru formunu 11 Mart 2019 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Okunma Sayısı : 2
Verimlilik Proje Ödülleri Yorumlar